Teenused

Põhjamaise kliima tingimustes on küttesüsteemi valik väga oluline. Õnnestunud valiku korral tuleb korralik küttesüsteem tunduvalt väiksemate jooksevkuludega. Inimesele, kes mõtleb natuke kaugemale ja hindab ökonoomset majandamist, väärtustab keskkonnasõbralikkust ja töökindlust, on maasoojuspump parim lahendus.

Tuleviku soojus tuleb lähemalt kui arvata oskaks

Soojuspumba tööpõhimõte on sama mis külmikutel. Soojuspump võtab sooja lähikeskkonnast. Energiaallikaks on oma maja krunt, kuhu on akumuleerunud päikeseenergia. Soojuspumba süsteemi abil muudetakse see energia kütteenergiaks ja vajalikuks tarbeveeks. Maasse, kivisse või veekogusse akumuleerunud energia muundamine soojuseks on turvaline ja kindel. Soojuspumba paigaldamine on lihtne ja tema kasutamine ekspluatatsiooni käigus arusaadav kõigile. Soojuspumba müratase on viidud miinimumini kasutades häid isolatsioonimaterjale.

Keskkonnasõbralik energia on need kilovatt-tunnid, mida ei ole vaja toota

Soojuspumba toodetud soojusest on üle 2/3 loodusest ammutatavast päikeseenergiast: maast, kivist või veest. Neid kilovatt-tunde ei ole vaja toota eraldi. Soojuspumbas kasutatakse kloorivaba külmaainet R407C, mis on keskkonnasõbralik ja millel puuduvad osoonikihile kahjulikud mõjud.

Küsi soojusökonoomilisi arvutusi

Spetsiaalse mõõdistusprogrammiga teeme Teile soojusökonoomilised arvestused. Teeme soojuspumbasüsteemi paigaldamiseks vajalikud arvutused, kus võtame arvesse maja asukoha, ehituse eripärasused, maapinna tüübi jms. Arvutustes näitame kui pikk tuleb maakontuur, kui võimas peab olema soojuspump, kui suured on investeerimiskulud ning kui pikk on tasuvusaeg.


Pilpit soojustagastuslahendused korrusmajadele

Põhjamaise kliima tingimustes on küttesüsteemi valik väga oluline. Õnnestunud valiku korral tuleb korralik küttesüsteem tunduvalt väiksemate jooksevkuludega. Sellele, kes mõtleb natuke kaugemale ja hindab ökonoomset majandamist, väärtustab keskkonnasõbralikkust ja töökindlust, on kortermajade puhul ventilatsioonisoojuspump PILPIT parim lahendus.

Kuidas säästad 30% küttekuludest, parandades olmemugavust?

Kair Pilpit on kaasaegne soojustagastuse lahendus, mis kogub kokku ventilatsiooniga väljaviidava soojuse ja kasutab selle energia sooja tarbevee või keskküttevee soojendamiseks. Kair Pilpit sobib korrusmajadesse, äri-, kontori- ja tööstushoonetesse.

Kair Pilpit võimaldab:

- 30% säästu küttekuludes
- 50% säästu ventilatsiooni elektri kuludes (olemas olevast või paigaldatavast)
- Parema energiatõhususe hoonele
- Arvutipõhise juhtimise võimaluse energia kasutamisel ja säästmisel
- Võimaluse ruumide ventilatsiooni tõhustamisele, näiteks pliidikubude kaudu
- 45%-list KredExi toetust investeeringule


Kair Pilpit soojustagastusseadmes on oma juhtautomaatika, mida võïb hallata interneti kaudu. Seade on lahti monteeritav, seega paigaldamine katusele on lihtne ja soodne. Kair Pilpit on hästi projekteeritud, töökindel ja testitud põhjamaine lahendus!


Viie esimese kasutusaasta järel toob lahendus säästu kümneid tuhandeid eurosid aastas

- Lühike tasuvusaeg, 5-7 aastat
- Tulevikus aastane investeeringu tootlikus 15-20%
- Investeering lahendusele ei suurenda tarbija väljaminekuid kuus
- 30 aastaga säästetakse üle 300 000 €

Teenused korteriühistutele

 1. Nõustamine ja tegevuskava koostamine hoone energiakulude vähendamiseks ja soojusenergia süsteemide renoveerimiseks ja ehitamiseks;
 2. Vajadusel üldkoosolekute läbiviimine korteriühistutes või valitsejate hallatavates majades;
 3. Hangete läbiviimine energiaaudiitori leidmiseks;
 4. Taotluse koostamine SA-le KredEx energaauditi toetuse saamiseks;
 5. Alternatiivsete küttelahenduste võrdlemine (erinevate lahenduste majanduslik hindamine ja võrdlemine);
 6. Tasuvuuuringute/finantsanalüüside koostamine valitud lahendustele;
 7. Ehitusprojekti koostamise tellimine (hangete korraldamine) alternatiivide võrdlusel valitud lahendusele;
 8. Taotluse koostamine toetuse saamiseks SA-lt KredEx, nii projekteerimisele kui ka renoveerimisele;
 9. Laenu võtmiseks vajalike dokumentide vormistamine;
 10. Tellija järelvalve teenus;
 11. Erinevate renoveerimis- ja ehitustööde teostamiseks hangete läbiviimine;
 12. Aruannete koostamine projekti käigus ja lõppedes;
 13. Viieaastane järelkontroll meie poolt tehtud tööle.

Profener soojuspumbad

Soojuspumbad professionaalidele - kasutamiseks suurematel objektidel. Toodete arendamisel on rõhku pandud eeskätt korrusmajade ventilatsiooni soojustagastusele ja soojuspumpade kaskaadis töötamise tingimustele. Toodete väljatöötamisse on kaasatud projekteerijad ja paigaldajad. Profeneri soojuspumbad on „rätsepatöö“, mis tähendab, et sageli viiakse tehases vajalikke tehnilisi muudatusi sisse koostöös projekteerijate ja tehniliste konsultantidega. Eelnevale hoolduskogemusele tuginedes oleme välja töötanud komponentide optimaalse paigutuse, mis võimaldab hooldamisel lihtsat ligipääsu kõigile olulistele sõlmedele.

Tsirkulatsioonipumbad on varustatud sidekaartidega, mille abil on võimalik need siduda kesksesse automaatikasüsteemi. Sellist lahendust kasutades on võimalik ennetada mitmeid tehnilisi probleeme ja oluliselt vähendada kogu süsteemi veadiagnostikale kuluvat aega.

Profener soojuspumpade juhtimine on lahendatud juhtseadmega Ouman Ouflex, mis võimaldab ühendada soojuspumbad kesksesse automaatjuhtimissüsteemi ja tagada selle abil soojuspumba või -pumpade ja (kaug-)küttesüsteemi täpne reguleerimine ja jälgimine. Tootjatehas koostöös Ouflex automaatika programmeerijaga võimaldab soojuspumba automaatikasse lisada täiendavaid andureid, arvesteid ja releejuhtimisahelaid, mis tõstavad kogu küttesüsteemi väärtust ja annavad eriti tõhusa tulemuse.

Kõik soojuspumba mõõdetud ja reguleeritud parameetrid kogutakse turvalise VPN-ühenduse ja veebikeskkonna Ounet kaudu kesksesse andmebaasi. Kaugjälgimine Ouneti veebikeskkonna vahendusel võimaldab analüüsida trende ja ehitada üles tõhusa avariilogistika, mille abil jõuavad häireteated vajalike inimesteni kas SMS-i või e-posti teel. Lisaks on võimalik koostada mitmesuguseid aruandeid, mis aitavad toodetud ja tarbitud energiahulkade võrdlemise kaudu hinnata küttesüsteemi tõhusust. Ounetil on mitmekeelne kasutajaliides, mille kasutajatel on salasõna veebikeskkonda sisenemiseks ja selle võimaluste rakendamiseks. Ouneti kasutajaliidesel näeb kasutaja oma hoone protsessiskeemi ning temperatuure, rõhku, energiahulkasid jmt näitajaid sõltuvalt sellest, milliste arvestite ja anduritega süsteem on varustatud.

Täiendatud, uudse lahendusega soojuspumbad võimaldavad kasutada soojuspumpasid üksikseadmetena või nt kümne seadme kaupa kaskaadis, mis suurendab kogu süsteemi töökindlust ja võimaldab energiat täpsemalt suunata.

Profener soojuspumpades on kasutusel Scroll-kompressorid ja kärgsoojusvahetid, tänu millele on Profeneri seadmed tavalistest soojuspumpadest oluliselt paremini häälestatavad. Profeneri pumbad on ette nähtud kasutamiseks eeskätt korrusmajades, tootmishoonetes, koolides ja teistes ühiskondlikes hoonetes kaskaadis.Intelligentne hooneautomaatika

Ouneti abil on võimalik kinnistul olevat automaatikat lihtsalt jälgida ja juhtida ise kohal käimata – reaalajas ja hõlpsalt! Ouneti saab ühendada nii Oumani olemasolevate kui ka uute seadmetega. Teenuse kasutamine eeldab, et kinnistul on Oumani automaatikaseadmed. Ounet sisaldab kõiki vajalikke tööriistu hooneautomaatika põhikasutuseks. Saate juhtida taimerit või muuta selle seadeid selgete protsessikirjelduste abil. Veaotsingu puhul saab kasutada põhjalikke logisid, dokumentatsiooni ja kasutajateateid. Ounet mugandub vastavalt kasutajale: valitavad on vaid need funktsioonid, mida vajad.

Küsi pakkumist:   +372 5620 4545

Edukas Eesti Ettevõte 2017 · Creditinfo reiting A
PROFENER OÜ krediidireiting