Palvelut

Pohjoismaiden ilmasto-olosuhteissa on lämmitysjärjestelmän valinta hyvin tärkeää. Onnistunut valinta takaa toimivan lämmitysjärjestelmän huoamattavasti pienemmillä käyttökustannuksilla. Ihmiselle, joka ajattelee tulevaisuutta ja arvostaa säästöä, ympäristöystävällistä elämäntapaa ja työvarmuutta on paras valinta maalämpöpumppu.

Tulevaisuuden lämpö tulee lähemmältä kuin osaisi kuvitella

Lämpöpumpun toimintaperiaate on sama kuin jääkaapeilla. Lämpöpumppu ottaa lämmön lähiympäristöstä. Energialähteenä on talon tontti, johon on tallentunut aurinkoenergia. Lämpöpumpun järjestelmä muuttaa sen lämmitysenergiaksi ja tarvittavaksi kulutusvedeksi. Maaperään, kiveen tai vesistöön tallentunut energian muuntaminen lämmöksi on turvallinen ja luotettava. Lämpöpumppu on helppo asentaa ja jokainen pystyy oppimaan sen käytön. Lämpöpumpun melutasoa on hyvien eristysmateriaalinen käytöllä vähennetty minimitasoon saakka.

Ympäristöystävällinen energia on ne kilowattitunnit, joita ei tarvitse tuottaa

Lämpöpumpun tuotetusta lämmöstä yli 2/3 saadaan luontoon tallennetusta aurinkoenergiasta: maaperästä, kivestä tai vedestä. Sellaisia kilowattitunteja ei tarvitse erikseen tuottaa. Lämpöpumpussa käytetään klooritonta kylmäainetta R407C, joka on ympäristöystävällinen eikä ole vaarallista otsonikerroksele.

Kysy kustannuslaskentaa

Teemme kustannuslaskennan erillisellä mitoitusohejlmalla. Teemme lämpöpumppujärjestelmän asennukseen tarvittavat laskennat, joissa otamme huomioon talon sijainnin, rakennuksen erikoisuudet, maaperän tyypin jms. Laskennasta näkyy, kuinka pitkä on putkisto, millainen pitäisi olla lämpöpumpun teho, kuinka isoa investointia tarvitaan ja kuinka pitkässä ajassa investointi maksaa itsensä takaisin.


Pilpit lämmöntalteenjärjestelmät kerrostaloihin

Pohjoismaiden ilmasto-olosuhteissa on lämmitysjärjestelmän valinta hyvin tärkeää. Onnistunut valinta takaa toimivan lämmitysjärjestelmän huomattavasti pienemmillä käyttökustannuksilla. Ihmiselle, joka ajattelee tulevaisuutta ja arvostaa säästöä, ympäristöystävällistä elämäntapaa ja työvarmuutta on kerrostaloihin paras valinta PILPIT lämmöntalteenottojärjestelmä.

Miten säästät lämmityskustannuksista 30% lisäämällä arjen mukavuutta?

Kair Pilpit on nykyaikainen lämmöntalteenottoratkaisu, joka tallentaa ilmanvaihtojärjestelmän kautta poistuvan lämmön ja käyttää sen energiana lämpimän kulutusveden tai kaukolämmitysveden lämmittämiseen. Kair Pilpit sopii kerrostaloihin, liike-, toimisto- ja teollisuusrakennuksiin.

Kair Pilpit antaa:

- 30% säästöä lämmityskustannuksista
- 50% säästöä (olemassa olevan tai asennettavan) ilmanvaihtojärjestelmän virrankulutuksesta
- Rakennukselle enemmän energiatehokkuutta
- Etähallinnan käytön mahdollisuuden energian säästämiseen
- Mahdollisuuden tilojen ilmanavihdon tehostamiseen esimerkiksi liesituulettimilla
- Kredexin investointituen 45%


Kair Pilpit lämmöntalteenottolaitteessa on automaatiojärjestelmä, jota voi hallita netin kautta. Laite on kokoonpantava, helppo ja edullinen katolle asentaa. Kair Pilpit on hyvin suunniteltu, työvarma ja testattu pohjoismainen ratkaisu!


Viidessä ensimmäisessä käyttövuodessa säästät ratkaisulla tuhansia euroja vuodessa

- Investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin (5-7 vuodessa)
- Tulevaisuudessa on investoinnin tuottavuus 15-20% vuodessa
- Investointi ei nosta kuluttajan kuukausimenoja
- 30 vuodessa säästetään 300 000 €

Palvelut taloyhtiöille

 1. Neuvonta ja toimintasuunnitelman laatiminen rakennuksen energiakustannusten vähentämiseksi ja lämpöenergian järjestelmien entisöintiin ja rakentamiseen;
 2. Taloyhtiöiden tai isännöintiyhtiöiden hallittavien talojen asukkaiden kokousten järjestäminen tarvittaessa;
 3. Hankintojen järjestäminen energiankulutuksen kartoittamiseen;
 4. Hakemuksen laatiminen SA KredEx:ille tuen hakemiseen energiankulutuksen kartoittamiseksi;
 5. Erilaisten lämmitysratkaisujen vertailu (erilaisten ratkaisujen taloudellinen arviointi ja vertailu);
 6. Kannattavuustutkimuksien/taloudellisten analyysien laatiminen valituista ratkaisuista;
 7. Rakennushankkeen tilaaminen (hankintojen järjestäminen) erilaisten ratkaisujen vertailun perusteella valitun ratkaisun mukaan;
 8. Hakemuksen laatiminen SA KredEx:ille tuen hakemiseen suunnittelua ja entisöintiä varten;
 9. Lainan hakemiseen tarvittavien asiakirjojen laatiminen;
 10. Tilaajan valvontapalvelu;
 11. Hankintojen järjestäminen erilaisten entisöinti- ja rakennustöiden tekemiseen;
 12. Raporttien laatiminen hankkeen aikana ja sen päätyttyä;
 13. Suoritettujen töiden jälkitarkastus viidessa vuodessa.

Profener lämpöpumput

Lämpöpumput ammattikäyttöön – isoihin kohteisiin. Tuotekehityksessä on kiinnitetty huomiota lämmöntalteenottoon kerrostalojen ilmanavihtojärjestelmästä ja lämpöpumppujen toimintaan peräkkäin kytkettynä. Tuotekehitykseen ovat osallistuneet suunnittelijat ja asentajat. Profenerin lämpöpumput ovat räätälöityjä“, mikä tarkoittaa, että usein tehdään tehtaalla teknisiä muutoksia yhteistyössä suunnittelijoiden ja teknisten neuvoojien kanssa. Tähänastisen huoltokokemuksen perusteella olemme kehittäneet komponenttien optimaalisen sijainnin, jotta huollon yhteydessä olisi helppo päästä kaikkien tärkeiden osien luokse.

Kierrätyspumput ovat varustettu korteilla, joiden avulla ne voidaan liittää yhteiseen automaatiojärjestelmään. Kyseisen ratkaisun käytöllä voi ennakoida useita teknisiä ongelmia ja oleellisesti vähentää kokonaisen järjestelmän vianetsintään menevää aikaa.

Profener-lämpöpumppuja ohjataan Ouman Ouflex-laitteella, jonka avulla voi liittää lämpöpumput yhteiseen automaatiojärjestelmään, mikä takaa lämpöpumpun/pumppujen ja (kauko) lämmitysjärjestelmän tarkat säädöt ja valvonnan. Valmistajatehdas on yhteistyössä Ouflex-automaatiolaitteiden ohjelmoijan kanssa kehittänyt mahdollisuuden liittää lämpöpumpun automaatiojärjestelmään täydentäviä antureita, mittareita ja ohjauspiirejä, jotka lisäävät lämmitysjärjestelmän arvoa kokonaisuudessaan ja tuottavat erittäin hyvän tuloksen.

Kaikki lämpöpumpun mitatut ja säädetyt parametrit tallennetaan turvallisen VPN-yhteyden ja Ounet-palvelun kautta yhteiseen tietokantaan. Etävalvonta Ounet-palvelun kautta antaa mahdollisuuden seurata suuntauksia ja luoda tehokas virhelogistiikka, jonka avulla virheilmoitukset lähetetään oikeille henkilöille joko tekstiviestillä tai sähköpostilla. Lisäksi voi laatia monenlaisia raportteja, joiden avulla voi arvioida lämmitysjärjestelmän tehokkuutta tuotetun ja kulutetun energiamäärän vertailun kautta. Ounetilla on monikielinen käyttäjäliittymä, jonka käyttäjillä on salasana verkkoympäristöön kirjautumiseen ja siitä löytyvien mahdollisuuksien käyttöön. Ounetin käyttäjäliittymällä käyttäjä näkee rakennuksensa prosessikuvat ja lämpötilat, paineen, energiamäärät jm. arvot järjestelmään liitetyistä mittareista ja antureista riippuen.

Täydennetyt, uudenlaista ratkaisua käyttävät lämpöpumput ovat käytettäviä yhtenä laitteena tai vierekkäin kytkettynä kymmenenä laitteena, joka lisää järjestelmälle työvarmuutta ja antaa mahdollisuuden keskittää energiaa mahdollisimman tarkkaan.

Profener-lämpöpumpuissa käytetään Scroll-kompressoreita ja lämmönvaihtimia, joiden ansiosta Profenerin laitteita on tavallisista lämöpumpuista oleellisesti helpompi säätää. Profenerin pumput ovat tarkoitettu käytettäväksi kerrostaloissa, tuotantorakennuksissa, kouluissa ja muissa julkisissa rakennuksissa vierekkäin kytkettynä.Älykäs rakennusautomaatio

Ounetin avulla voidaan valvoa ja ohjata kiinteistössä olevaa automaatiota helposti, käymättä itse paikan päällä – reaaliajassa ja vaivattomasti! Ounet voidaan liittää sekä jo olemassa oleviin että uusiin Ouman-laitteisiin. Palvelun käyttö edellyttää, että kiinteistössä on Ouman automaatiolaitteet. Ounet sisältää kaikki tarvittavat työkalut rakennusautomaation peruskäyttöön. Voit hallita ajastinta tai muuttaa sen asetuksia selkeiden prosessikuvien avulla. Vianetsintä-tilanteessa voidaan turvautua kattaviin tapahtuma-lokeihin, dokumentaatioihin ja käyttäjän ilmoituksiin. Ounet skaalautuu käyttäjän mukaan: Valittavanasi on vain ne toiminnot, jotka tarvitset.

Kysy tarjousta:   +372 5620 4545

Menestyvä virolainen yritys 2017 · Creditinfo luokitus A
PROFENER OÜ krediidireiting