Tuotteet

1

Pilpit

Lämmöntalteenottojärjestelmä

Lue lisää

Valmistajan kotisivu
3

Ilmanvaihto

Ilmanvaihto ABC

Lue lisää

Tuotevalikossa ovat lämpöpumput, lattialämmitys, ilmastointilaitteet ja tarvikkeet.

Teemme yhteistyötä alansa huippuasiantuntijoiden kanssa tarjotaksemme asiakkaalle parasta!

Pilpit – helppo ja innovatiivinen ratkaisu

Paras ratkaisu kerrostaloon, toimisto-, liike- tai tuotantorakennukseen. Pilpit-lämmöntalteenottojärjestelmä sopii rakennuksiin, jossa käytetään luonnollista tai koneellista ilmanvaihtoratkaisua. Kun rakennuksessa on käytössä koneellinen tai luonnollinen poistoilmajärjestelmä ja veden kierrätykseen perustuva lämmitysjärjestelmä, on Pilpit oikea ratkaisu, koska se säästää lämmityskustannuksia! Pilpit sopii kaukolämmityksen ja muiden lämmitysratkaisujen energiatehokkuuden lisäämiseksi. Pilpit on kehitetty juuri ilmanvaihtojärjestelmän kautta karkaavan lämpöenergian talteen ottamiseen ja sen siirtämiseen uudelleen hyödynnettäväksi. Pilpitissä on käytetty useita uudistuksia, joiden ansiosta laite on pienikokoinen, tehokas, helppokäyttöinen ja helposti seuravattavissa. Pienet mitat ja paino helpottavat kuljetusta ja asennusta ja lisäävät turvallisuutta. Katolle asennettu laite on maastossa näkymätön ja tavallisesti sen asennukseen ei tarvitse hakea lupaa eikä uusia kattorakenteita. Pilpit lämmöntalteenottolaitteen voi asentaa katolle tai ullakkoon. Pilpit on lisäksi ensimmäinen askel hybridijärjestelmien suuntaan – ilmanvaihdon kautta poistuvan lämmön voi yhdistää aurinkokeräimiin, maankuoren energiaan, viemärin kautta poistuvaan energiaan jne.

Huomaamaton toteutus — merkittävä säästö!

Pilpit lämmöntalteenottolaitteen käyttöönotto on nopea ja helppo. Asennuksella ei aiheuteta hankaluuksia rakennuksen käyttäjille eikä asunnoissa tarvitse tehdä rakennus- tai remonttitöitä. Rakennuksen omistajat/asukkaat huomaavat Pilpitin olemassaolon tilojen raittiista ilmasta ja pienemmistä lämpökustannuksista! Aloittaa voi vaikka heti. Pilpit – lämmöntalteenottolaite tuottaa taloyhtiölle kymmeniä tuhansia auroa säästöä joka vuodessa. Katso esimerkkejä verkkosivulta www.pilpit.fi. Siinä esitetyn säästölaskelman avulla voi määritellä, kuinka paljon Pilpit tulee tuottamaan taloyhtiöllenne säästöä!

Energiatehokkuus rakennuksen iästä riippumatta

Säästölaskelma ja asiantuntijoille tarkoitettu suunnitteluohjelma verkossa. Tutustu verkkosivuun www.pilpit.fi ja katso, kuinka paljon voit säästää Pilpitin avulla! Asiantuntijoille on lisäksi kehitetty monipuolinen Pilpitin suunnittelu- ja laskentaohjelma. Tekninen neuvonta ja neuvonta Virossa: info@profener.ee.
Talosta poistuvan ilman lämpöenergiasta voi pohjoismaisella Pilpit lämmöntalteenottolaitteella yli puolet siirtää uudelleen hyödynnettäväksi. Tallennettu energia siirretään uudelleen hyödynnettäväksi lämpöpumpuilla rakennuksen lämmittämiseen tai lämpimän kulutusveden tuottamiseen. Kaukolämmityksenä ostettavan kalliin lämpöenergian ostotarve vähenee ja kustannukset ovat pienempiä.

Suunniteltu Pohjoismaiden olosuhteita huomioon ottaen

Katolla tai ullakossa sijaitseva Pilpit tallentaa poistoilman lämpöenergian ja siirtää sen putkien kautta lämpöpumpun lämmönvaihtimeen. Lämpöpumppu siirtää tallennetun lämpöenergian lämmitykseen ja kulutusveteen. Lämpöenergian siirtämiseen lämpöyksikköön käytetään glykooli- tai etanooliliuosta. Pilpit sopii myös hybridijärjestelmiin. Pilpitin voi esimerkiksi yhdistää aurinkoenergiaan, maalämpöjärjestelmiin tai viemärin lämpöä käyttäviin järjestelmiin.

Helppo kuljettaa ja asentaa

Pilpit sopii yhteen kaikkien kattomateriaalien ja kattokulmien kanssa ja se on helppo asentaa. Laitteen voi purkaa osiin hissillä kuljettamiseen tai portaita pitkin ylös toimittamiseen.

Innovatiivinen pyöreä lämmönvaihdin

Lämmöntalteenottoon käytetään pyöreää lämmönvaihdinta. Sellainen lämmönvaihdin tekee laitteesta pienikokoisen. Laite mahtuu kapeisiin tiloihin (ullakot jne).

Energiatehokas EC-ilmastointilaite

Pilpitissä oleva ilmanvaihtolaitteen sähkömoottori ja automaatiojärjestelmä muodostavat yhteisen kokonaisuuden, joka säästää tilan lisäksi myös virtaa. Erittäin hyvä hyötysuhde ja energiatehokas EC tasavirtapuhallin takaavat pienen virrankulutuksen ja matalan melutason.

Valmis automaatiojärjestelmä Modbus-ulostulolla

Pilpitin automaatiojärjestelmä on tehtaalla asennettu ja testattu. Laitteessa on sisäänrakennettu ohjausyksikkö. Automaatiojärjestelmä ohjaa ilmanvaihtoa sujuvasti paineen tai määritellyn ilmamäärän mukaan. Pilpitissä on mahdollisuus ohjelmoida tarpeen mukaan kolme eri nopeutta. Kylminä päivinä voi esimerkiksi vähentää ilmamääriä ja kesällä lisätä niitä. Lisäksi voi ilmamäärää vähentää tai lisätä kellonajan mukaan. Modbus-ulostulon kautta voi laitteen yhdistää muihin automaatiojärjestelmiin, esimerkiksi lämpöyksikön ohjaus, valvonta tms.

Kätevä etävalvonta verkon kautta ja säästöraportti

Pilpit-järjestelmiin on lisätty internetperusteinen hallinta/huolto/ohjaus. Hälytykset, säädöt ja valvonta voivat tapahtua älypuhelimessa tai tietokoneessa. Järjestelmän valvonta reaaliajassa säästää huoltokustannuksia, koska virheitä voi ennakoida ja käyntikustannukset kohteeseen ovat erittäin pieniä. Huoltokustannukset ovat tarve- ja kustannusperusteiset (esimerkiksi suodattimien vaihto). Järjestelmä tallentaa kaikki työsyklin parametrit ja lähettää automaattisesti sähköpostiraportit tilaajan edustajalle.

Työvarmuus vuodesta vuoteen

Pilpit-järjestelmä suodattaa poistoilman, mikä takaa lämmöntalteenottojärjestelmän lämmönvaihtimen puhtauden ja toimivuuden vuosiksi. Suodattimia on helppo vaihtaa (asiakas pystyy siihen itse), niin säästät huoltokustannuksia.

 

Profener-lämpöpumput ammattikäytöön

Profener V – korkealla hyötysuhteella lämpöpumput

Älykkäällä automaatiojärjestelmällä varustetut V-sarjan lämpöpumput tuottavat kaikissa toimintatiloissa korkealla hyötysuhteella lämmitys- ja kulutusvettä. V-sarjan lämpöpumput sopivat sekä pienempiin että isompiin kohteisin. Automaatiojärjestelmä on erittäin tärkeää kerrostalojen ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenoton yhteydessä. V-sarjan lämpöpumpuissa käytetään uutta Scroll-kompressoria. Pienet ja luotettavat kompressorit tuottavat 65-asteista lämmitysvettä ja sopivat siksi erinomaisesti kerrostalojen ilmanvaihtojärjestelmän lämpöpumpuksi. V-sarjan lämpöpumpuilla pystymme erinomaisesti esilämmittämään kerrostalojen kulutusveden ja kierrätysveden, mikä tuottaa huomattavan säästön kesällä kun lämpöpumppuja ei voi käyttää lämmitykseen.
V-sarjan lämpöpumppuja voi liittää vierekkäin jopa 16 kpl. Automaatiolaitteella taataan kompressorien yhtäläinen työmäärä ja tuotteen elinkaari pitenee. Lämpöpumpun teho käynnistyy asteittain ja tarpeen mukaan. Kuvattua vierekkäistä järjestelmää on helppo yhdistää Modbus-kortin avulla rakennuksen pääohjaimeen. Lämpöpumpuissa on käytetty parhaita komponentteja ja korkealaatuisia materiaaleja (A-luokan kierrätyspumppuja). Kulutusveden lämmittämiseen on lisättävä tarvittava määrä vedenlämmittimiä, joiden lämmityspiirin lämmitysalue vastaa lämpöpumpun lämmitystehoon ja kohteen tarpeisiin.
Profener-pumppuja voi käyttää moduuleina, asentamalla lämmitysjärjestelmään useamman lämpöpumpun. Profener-lämpöpumppujen kanssa voi käyttää erilaisia lämmönlähteitä – poistoilmaa, maalämmön kerääjää, vesistön lämpöä, energiakaivoja, meren- tai järvenveden pumppaamista ja keruuputkistoja. Lisäksi voi lämpöpumpun lämmönlähteenä käyttää Pilpit-ilmanvaihtolaitetta, joka on Viron markkinoilla monissa kohteissa erinomaisesti toiminut.

 • Suomalainen laatu
 • Sopii erittäin hyvin kerrostaloihin
 • Korkea hyötysuhde
 • Laajennettavat moduulit
 • Uuden sukupolven Scroll-kompressorin teknologia
 • Erittäin tehokas kulutusveden tuottaminen
 • Hiljainen työääni
 

Profener TWIN - lämpöpumppu ammattikäytöön

Kahdella Scroll-kompressorilla varustettu TWIN-lämpöpumppu antaa mahdollisuuden tehokkaan ja työvarman lämmitysratkaisun luomiseen älykkään automaatiolaitteen avulla. Kompressorien kaksivaihejärjestelmä takaa tehon tarkemmat säädöt ja kompressorien pitemmän käyttöiän. Automaatiolaite huolehtii kompressorien vaihdosta työsykleissä, mikä takaa molemmalle kompressorille yhtä paljon työtunteja. Lämpöpumppu pystyy yhtäaikaisesti sekä lämmittämään että tuottamaan kulutusvettä. Profener TWIN-lämpöpumppuja voi asentaa jopa 8 laitetta vierekkäin, jolla saavutetaan lämmitysteho yli 500 kW.
Profener TWIN voidaan yhdistää rakennusautomaatiojärjestelmään Modbus RTU-kortilla, mikä tarkoittaa, että lämpöpumput ovat osa rakennuksen teknisestä järjestelmästä ja niitä ohjataan ohjausyksiköstä. Lämpöpumpun oma automaatiojärjestelmä antaa mahdollisuuden erityyppisten hybridiratkaisujen käyttöön ja sillä tavalla lämpöpumppu voidaan yhdistää kaukolämmityksen, öljylämmityksen, kaasulämmityksen jms. kanssa.
Kylmäputkistoa voi käyttää myös talon ilman jäähdyttämiseen. Monikielinen käyttjäliittymä luo mahdollisuuden lämpöpumppujen säätöön käyttäjän kielellä. Käyttäjäliittymällä voi lämmityksen ja kulutusveden tuottamisen lisäksi käyttää lämpöpumppua passiiviseen tai aktiiviseen jäähdytykseen. Jäähdytysanturien lisäämisellä aktivoituu käyttäjäliittymän kyseinen valikko. Lämpöpumpun käyttäjäliittymän kautta voi ohjata monta lämmitysjärtjestelmän lämpökeskusta, säätää lämpötilaa keräyssäiliössä ja ohjata lämpöpumppujen toimintaa aurinkopaneelien käytön yhteydessä.

 • Suomalainen laatu
 • Älykäs automaatiojärjestelmä sopii hybridiratkaisuihin
 • Modbus-liittymä
 • Vierekkäiskytkentä 500 kW
 • Energiatehokkaat säädettävät kierrätyspumput
 • Erittäinen hiljainen
 • Kaksi kompressorimoduulia - kylmäainetta moduulissa alle 3 kg
 

Profener GreenLine – Lämpöpumput omakotitaloihin

Haluatko miellyttävän lämmintä kotia pienillä kustannuksilla? Yli 260 000 omakotitalossa Ruotsissa on ympäristöystävällinen ja säästävä lämmitysjärjestelmä juuri lämpöpumppujen käytön ansiosta. Lämpöpumppujen tarjottavaa edullista lämmitysvaihtoehtoa on yhä enemmän ryhdytty käyttämään Virossakin. Kaksi kolmesta entisöijästä vaihtaa vanhan lämmityskattilan lämpöpumppuun. Uuteen omakotitaloon asennetaan lämpöpumppu yhdeksässä tapauksessa kymmenestä. Hankkiessa lämpöpumpun säästät satoja euroja ensimmäisestä vuodesta alkaen. Nyt ei tarvitse enää huolehtia sähkön tai lämmitysöljyn hinnan noususta. Lisäksi annat panoksesi puhtaamman ympäristön luomiseen.
Profener-lämpöpumpulla säästät huomattavan paljon, riippumatta siitä, missä paikassa on talosi. Äskettäin hankittu toimiva lämmityslaite ei estä asentamasta lämpöpumppua. Ne voivat toimia vierekkäin säästämällä paljon rahaa. Lämpöpumput tallentavat lämmön maaperästä, vedestä, ilmasta tai ilmastoinnista. Varmasti löytyy talollesi sopiva lämpöpumppu, riippumatta siitä, missä asut tai miten lämmität taloasi tänään. Lisäksi ei ole eroa, entisöitkö tai rakennatko uuden talon. Jälleenmyyjät auttavat valitsemaan sopivan lämpöpumpun.

 

Mitä on otettava huomioon ilmanvaihtolaitteen hankkimisen yhteydessä?

Ilmanvaihtolaitteen hankkimisen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:
A. laitteeseen voi tarvittaessa lisätä jäähdytystoiminnon
B. laitteessa ovat hyvät suodattimet
C. lämmöntalteenotto toimii automaattisesti ja kuluttajan ei tarvitse huolehtia siitä erikseen
D. laitteen jäätymisenesto toimii sillä tavalla, että sisääntuloilman puhallin toimii myös pakkasella
E. laite on hiljainen
F. laitteen tehoa riittää ilmanvaihdon tehostamiseen
G. jälkilämmitys sopii yhteen talon muun lämmitysjärjestelmän kanssa
H. keskuspölynimurin ja liesituulettimen voi yhdistää ilmanvaihtolaitteeseen ja niihin saa korvausilmaa suodatettuna ilmanvaihtolaitteen kautta
I. laitteessa on ilmankierto muiden lämmityslaitteiden tuotetun lämmön käyttöä varten jälkilämmitykseen

Lämmöntalteenotto

Lämmöntalteenottolaite eli lyhennettynä LTO, on ilmanvaihtolaitteen osa, jossa lämpö siirtyy ulostuloilmasta sisääntuloilmaan. KAIR laitteissa on lämmönvaihdin, joka ei mahdollista sisääntuloilman ja poistoilman sekoittumista.

Mitä merkitsee hyötysuhde?

Hyötysuhde tarkoittaa lämmönvaihtimen avulla poistuvasta ilmasta otetun lämpöenergian siirtämistä sisääntuloilmaan. Hyötysuhdetta ilmaistaan prosentteina. Hyötysuhteen vertailun yhteydessä ei tulisi katsoa pelkästään prosentteja vaan myös laitteen kokonaista virrankulutusta. Markkinoilta voi löytyä laitteita, joissa paremman prosentin aikaansaamiseen käytetään sähköllä esilämmitettyjä komponentteja. Kyseisissä tapauksissa virrankulutus kasvaa, vaikka prosentti näyttää hyvältä.

Miten lämmitysjärjestelmä vaikuttaa laitteen valintaan? Miksi on tiedettävä, onko käytössä sähkölämmitys tai vedenkierrätys?

Talvella lämmöntalteenoton teho ei riitä sisääntuloilman lämmittämiseen, siksi on laitteissa oltava jälkilämmitys. Jälkilämmitys voi toimia sähköllä tai vedellä. On tärkeää, että jälkilämmitys sopii yhteen talon lämmitysjärjestelmän kanssa, koska ilmanvaihtolaitteen täydentävä virrankulutus voi olla jopa lähes 30% koko talon lämmitysenergian tarpeesta. Jälkilämmitys sähköllä on oikea valinta sähkölämmityksen yhteydessä. Kun taloa lämmitetään maalämpöpumpulla tai siinä on kaukolämmitys, on parempi käyttää edullisempaa jälkilämmityksen vaihtoehtoa. KAIR laitteissa voi jälkilämmitykseen käyttää vedellä toimivia lämmittimiä.

Miksi on tärkeää, että sisääntuloilman puhallin ei kytkeytyisi pakkasella pois?

Sisääntuloilman puhaltamisen poiskytkeminen pakkasen päivinä on tavallinen ilmanvaihtolaitteen sulatusmenetelmä. KAIR laitteesa ei kytketä sisääntuloilman puhallinta pois, koska puhaltimen poiskytkeminen tekee talon ilmanvaihdosta pakkoilmastoinnin. Talosta puuttuvat kyseisessä tapauksessa fresh-venttiilit ja sisääntuloilma otetaan mistä vaan. Tavallisesti se tulee savuhormeista ja muista sen kaltaisista paikoista. Mikäli korvausilma otetaan alapohjan kautta, talossa nousee radonin vaara.

Painetasapaino

Rakennusmääräysten mukaan talon ilmastoinnissa on oltava alipaine, jotta talon rakenteet säilyisivät hyvälaatuisina eli ulostuloilman määrän on oltava suurempi sisääntuloilman määrästä. Alipaineen nousun yhteydessä on mahdollisuus, että ilma rupeaa virtaamaan savuhormeista ja muista samankaltaisista paikoista. Alipainetta lisäävät keittiön liesituulettimet ja keskuspölynimurit. Paineen tasapainottamisen toiminto on siis erityisen tärkeää. Kaikissa KAIR laitteissa on paineen tasapainotustoiminto, jonka anturit voi asentaa liesituulettimiin tai keskuspölynimuriin tms.

Jäähdytys

Jäähdytys tarkoittaa ilmanvaihtolaitteeseen tulevan ilman jäähdytystä. Se toteutetaan laitteessa lämmittimellä tai jäähdytyselementillä. Jäähdytetty sisääntuloilma jaetaan samojen kanavien kautta, josta tulee sisääntuloilma. Jäähdytyksen yhteydessä poistuu talosta myös ylimääräinen kosteus ja sisätilojen ilma raikastuu. Kaikkiin KAIR laitteisiin voi yhdistää jäähdytyskomponentin.

Maakylmä

Maakylmää voi käyttää taloissa, jota lämmitetään maalämpöpumpulla. On tärkeää, että jäähdytyslaite on ilmanvaihtojärjestelmässä, ei siis ilmanvaihtokanavassa, koska laitteen pinnalle kerääntynyt lauhdevesi on ohjattava laitteen kautta viemäriin.

Suodatus

Suodatus on ilmanvaihdon oleellinen osa. Ilmanvaihtolaitteissa on kahdentyyppisiä suodattimia – karkeasuodattimet ja hienosuodattimet. Karkeasuodattimen tehtvänä on isompien ilmasta löytyvien epäpuhtauksien poistaminen laitteen osien suojaamisen tarkoituksessa. Hienosuodattimilla poistetaan ilmasta ihmisen terveydelle haitalliset epäpuhtaudet. Hienosuodattimet voivat olla mekaanisia tai sähköisiä. Sähköiset suodattimet ovat tehokkaampia. Pestävät suodattimet ovat käytännöllisempiä.

Millaista huoltoa tarvitsevat ilmanvaihtolaitteet?

Kuluttajalle se merkitsee puhtaanapitoa. Suodattimia on pestävä tai vaihdettava noin neljää kertaa vuodessa.

Mitä on ilmakierto ja mitä sillä tavoitetaan?

Ilmakierto käyttää takasta ja muista lämmityslaitteista erottuvaa lämpöä ilmanvaihtolaitteen jälkilämmitykseen. Takan päältä imuroidaan ilma, joka siirtyy ilmanvaihtolaitteeseen. Ilma suodatetaan ja sekoitetaan sisääntuloilman kanssa. Ilmakierto tasoittaa lämpötilan vaihteluja ja säästää lämmityskustannuksia.

Ilmastoinnin lajit

Luonnollinen ilmanvaihto perustuu fysiikan lakiin, että lämpimämpi ilma nousee ylös. Ilma poistuu talosta suppiloiden tai savuhormien kautta ja hengitettävä ilma tulee seinässä olevien rakojen tai ikkunan ja oven rakojen kautta. Luonnollista ilmanvaihtoa käytettiin viime vuosisadan 70-lukuun saakka. Sellainen ilmanvaihto toimi suhteellisen hyvin puulämmityksen yhteydessä, mutta kaukolämmityksen levikin, rakennusten lämmöneristyksen ja kosteussuojan käyttöönoton yhteydessä taloista tulivat „termospullot“, joista puuttuu hengitettävä ilma. Luonnollisen ilmanvaihdon yhteydessä kaikki lämpöenergia poistuu talosta eikä sitä oteta käyttöön. Sellainen ilmanvaihto toimii hyvin talvella, mutta kesällä, syksyllä ja keväällä on ilmanvaihto riittämätön. Kyseisten talojen entisöinnin aikana otetaan käyttöön ilmanvaihtokoneet.

Laitteella toimiva pakkoilmastointi levisi nopeasti 70-luvulla, kun huomattiin, että luonnollinen ilmanvaihto ei ole riittävä. Hengitettävä ilma tuotiin rakennukseen fresh-venttiileillä, jotka asennettiin seiniin tai ikkunoihin. Uloshengitysilma ohjatiin ilmanvaihtokanavien kautta katolla olevaan poistoilmalaitteeseen. Sellaisella tavalla pystyttiin ohjaamaan ilmanvaihtoa ja taattiin, että taloisiin ei muodostu ylimääräistä kosteutta, mikä vahingoittaa talon rakenteita. Hengitettävä ilma tuli sisään ilman suodatuksetta ja aiheutti usein epämiellyttävää palelua. Poistoilmalla poistui suppilon kautta myös arvokas huoneenlämpö. Sellaisen pakkoilmastoinnin voi helposti muuttaa lämmöntalteenottolaitteella ilmanvaihtojärjestelmäksi, jossa käytetään lämmöntalteenotolla ilmanvaihtolaitteita tai lämpöpumppuja.

Hengitettävän ja poistettavan ilman liikkuminen lämmöntalteenotolla ilmanvaihtojärjestelmästä on ratkaistu ilmanvaihtolaitteella. Sisääntuloilma ja poistoilma liikkuvat ilmanvaihtokanavissa. Poistoilma kerätään ns. kosteista tiloista, eli kylpyhuoneesta, vessasta, keittiöstä jne. Poistoilmasta otetaan talteen lämpö ja siirretään se sisääntuloilmaan. Lisäksi ilma suodatetaan ja talvella myös jälkilämmitetään ja johdetaan kanavia pitkin makuuhuoneisiin, olohuoneeseen jne. Lämmöntalteenotolla ilmanvaihtojärjestelmien levikki alkoi 80-luvulla ja järjestelmistä tuli pakollisia uuden rakennusasetuksen yhteydessä v. 2003.

Oumanin helppokäyttöiset ja kannettavat rakennusautomaatiolaitteet

Rakennusautomaatio on välttämätöntä: yksikään rakennus ei voi toimia ilman sitä. Tarvitset kiinteistöllesi sellaisen rakennusautomaatioratkaisun, joka sopii juuri sinun tarpeisiin. Parhaassa tapauksessa rakennnusautomaatio toimii niin, että käyttäjä ei huomaa sitä arkielämässä lainkaan. Suomessa käytetään useimmissa taloyhtiöissä Oumanin automaatiojärjestelmää. Lämmityksen säätö on tärkein asia, josta automaatiojärjestelmä pitää huolta. Oumanilla on pitkäaikainen kokemus pohjoismaissa toimivien lämmitysjärjestelmien alalta. Lisäksi sen toimialana on taloyhtiöiden ilmanvaihto ja muut rakennusautomaatioon liittyvät toiminnot. Oumanin etuna on itsenäisesti toimivat ohjausyksiköt, jotka voi tarvittaessa liittää isompaan järjestelmään. Ohjausyksikköjen lisäksi valmistetaan myös järjestelmätuotteita, jolla voi ohjata isompia laitekokonaisuuksia.

Taloa peruskorjataan harvoin ja sen yhteydessä huolletaan kaikkia rakennusautomaation ohjausjärjestelmiä. Tavallisesti tehdään huolto- ja asennustyöt pienempinä kokonaisuuksina. Katon vaihdon yhteydessä voidaan esimerkiksi vaihtaa ilmanvaihtojärjestelmä. Sen jälkeen vaihdetaan putkistot ja lämpökeskuksen laitteet. Talon korjaus tehdään eri vaiheissa, vaikka rakennusautomaatio käsittää kaikki rakennuksen osat. Säätömoduulien ja järjestelmätuotteiden ansiosta voi remontin kuitenkin tehdä eri vaiheissa. Rakennusautomaatiojärjestelmää ei tarvitse kehittää kerrallaan. Rakennusautomaatiojärjestelmän voi luoda eri vaiheissa peruskorjausprojektin mukaan.

Oumanin automaatiojärjestelmä on nykyaikainen ja helppokäyttöinen rakennusautomaatiojärjestelmä. Rakennusautomaation tarve herää usein äkkiä, esimerkiksi virheiden sattuessa. Sellaisissa tilanteissa on tärkeä automaatiojärjestelmän käyttömukavuus. Käyttäjäliittymät ovat hyvin ymmärrettäviä ja valikkojen rakenne loogista (vironkielinen valikko). Nyt voit unohtaa koodit, parameetrit ja seinällä olevat paksut käyttöohjekirjat. Kaikki on selvää käyttäjänystävällistä näyttöä selaillessa. Oumanin automaatiojärjestelmä ennakoi virheet ja tiedottaa niistä. Ennakoiva automaatio nopeuttaa vianetsintää ja antaa asukkaille taloyhtiön toiminnasta näkyvän kuvan. Talon toimimista voi seurata reaaliajassa älypuhelmiesta.

Esimerkki: kulutusveden järjestelmässä aiheutuu virhe, jonka havaitsee ensimmäisenä automaattinen säädin. Taloyhtiön valittu huoltoyritys saa automaattisen ilmoituksen virheen tyypistä ja sijainnista. Säädin ilmoittaa, että kyseessä on kulutusveden ylikuumeneminen. Hetken kuluttua asukas havaitsee virheen ja soittaa huoltoyritykseen. Hänelle sanotaan huoltoyrityksestä, että virhe on jo löydetty ja sitä korjataan. Huoltoyrityksen nopea reagointi antaa asiakkaalle myönteisen kuvan taloyhtiön ja huoltoyrityksen yhteistyöstä.

 

Kysy tarjousta:   +372 5620 4545

Menestyvä virolainen yritys 2017 · Creditinfo luokitus A
PROFENER OÜ krediidireiting